SUPER GLOSSY GLAZED POLISHED PORCELAIN แกรนิตโต้เคลือบขัดเงา (60X60cm)

RO-68813G กลอสซี่จูรัสสิคไวท์ สีขาวเส้นมีร่องลายหินอ่อน

RO-69817GR กลอสซี่สโตนเกรย์ สีเทาเส้นตรงลายหินอ่อ

RO-699148GR กลอสซี่ไวท์คาราร่า สีขาวเส้นเหลืองลายหินอ่อน

RO-1562G ไวท์มาเบิ้ลคาราร่า สีขาวลายหินอ่อนผิวมัน

RO-0302D รอยัลแบล็คมาเบิ้ล สีดาลาย

หมายเหตุ : 1 กล่อง มี 4 แผ่น เท่ากับ 1.44 ตร.ม. (น้าหนัก 35 kg. / กล่อง) 36 กล่อง / พาเล
1 กล่อง มี 4 แผ่น เท่ากับ 1.44 ตร.ม. (น้าหนัก 33 kg. / กล่อง)
1 กล่อง มี 4 แผ่น เท่ากับ 1.44 ตร.ม. (น้าหนัก 34 kg. / กล่อง)

RO-6610MB เอ็มเพอราโด สีน้าตาลเข้มลายหินอ่อน

RO-6609MB อัลมอนด์ สีน้าตาลอ่อนลายหินอ่อน

RO-6A006G ซุปเปอร์กลอสซี่ไวท์ สีขาวเรียบผิวมัน

หมายเหตุ : 1 กล่อง มี 4 แผ่น เท่ากับ 1.44 ตร.ม. (น้าหนัก 34 kg. / กล่อง)
 
 

แกรนิตโต้ เคลือบขัดเงา สำหรับท่านที่ต้องการความเงาวาว

 
ความหรูหราของกระเบื้อง บ่งบอกถึงรสนิยม มีหลายลายให้เลือก
Visitors: 18,488